RENAULT GRUBU BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ VE 2016’NIN İLK YARISINDA REKOR FAALİYET KARINA ULAŞTI

  • Grup cirosu, yüzde 13,5 artarak 25 milyar 185 milyon Avro’ya çıktı.
  • Otomobil satışları, yüzde 13,4 artarak 1,57 milyon adede ulaştı.
  • Grup faaliyet kârı, yüzde 40,6’lık artışla 1 milyar 541 milyon Avro oldu; bu da 2015 yılının 1. yarısındaki yüzde 4,9’luk1, 1 milyar 96 milyon Avro’luk[1] ciroya kıyasla, yüzde 6,1’lik ciroyu temsil ediyor.
  • Otomotiv faaliyet kârı, yüzde 64,9 artarak, 680 milyon Avro’ya1 karşı 1 milyar 121 milyon Avro oldu (yüzde 3,21otomobil kârına karşı yüzde 4,7).
  • Grubun işletme kârı, 980 milyon Avro1‘ya karşı, yüzde 50,6 artarak 1 milyar 476 milyon Avro oldu.
  • Net kâr, 1 milyar 452 milyon Avro1‘ya karşı, yüzde 7,9 artarak 1 milyar 567 milyon Avro oldu.
  • Pozitif Otomotiv işletme nakit fazlası 381 milyon Avro oldu.

Renault Başkanı Carlos Ghosn, “İlk yarıdaki sonuçlar, stratejimizin etkisini ortaya koydu. Yeni modellerimizin başarısı, bölgesel farklılıklarımız ve bütün çalışanların dahiliyeti, grubun yılın ilk yarısındaki faaliyet kârında yeni bir rekor kırmasına ve yılın tamamı için güven sahibi olmasına olanak sağladı” dedi.

([1]) IAS 12 “Gelir Vergisi”nin anlamı içerisindeki net ara gelir kavramına dayalı gelirin anlamını karşılayan ve daha öncesinde faaliyet giderleri olarak gösterilen vergiler, 2016’dan itibaren cari vergiler altında sınıflandırılmış ve net ara gelir kavramına dayalı tanımın gereklerini karşılamayan gelirler için tam tersi olmuştur. Yılın ilk yarısı ve 2015 için olan finansal beyanlar, buna göre yeniden yapılmıştır.

2016 1. Yarıyıl Finansal Sonuçları

2016’nın ilk yarısında, Grup cirosu, 2015’in ilk yarısına kıyasla yüzde 13,5 artarak, 25 milyar 185 milyon Avro’ya ulaştı.

Otomobil biriminin ciroya katkısı, Grubun marka hacmi (10,6 puanlık) ve partnerlere gerçekleştirilen satışlardaki (3 puanlık) artışlar sayesinde yüzde 14,3 artdı ve 24 milyar 78 milyon Avro’ya ulaştı. Fiyat etkisi, özellikle bazı yeni ortaya çıkan pazarlardaki fiyat artışının döviz değer kaybını dengelemesi nedeniyle (-4,9 puan), pozitif oldu (+3,8 puan). Ekipman seviyesi etkisi, 1,8 puanda pozitif oldu.

Grup faaliyet kârı, 2015’in ilk yarısındaki 1 milyar 96 milyon Avro1’ya karşı, 1 milyar 541 milyon Avro (+ %40,6) oldu ve bu gelirlerin yüzde 6,1’ini temsil etti  (2015’in ilk yarısında yüzde 4,91).

Otomotiv faaliyet kârı, 441 milyon Avro artışla (+ %64,9) 1 milyar 121 milyon Avro’ya çıktı ve 2015’in ilk yarısındaki yüzde 3,2’ye1 karşı gelirlerin yüzde 4,7’ini temsil etti. Bu performans ağırlıklı olarak hacim büyümesi (614 milyon Avro pozitif etki), yükselen fiyatlar ve gelişen ekipman seviyesi ile açıklanabilir. Kur etkisi, ağırlıklı olarak Arjantin Pezosu, Rus Rublesi ve İngiliz Sterlini’nin değer kaybetmesi nedeniyle, olumsuz olmuştur (- 432 milyon Avro). Ancak, ham maddeler, 164 milyon Avro’luk pozitif etkiye sahip oldu. 135 milyon Avro’luk bu pozitif ekipman seviyesi/fiyat/zenginleştirme etkisi (mix/price/enrichment), özellikle yeni modellerimizin başarısı sayesinde, 2015’in ilk yarısına kıyasla gelişme gösterdi. Maliyet azalmaları, geleceğe hazırlanmak için yapılan AR-GE harcamalarındaki artış, bunların kapitalizasyon oranındaki azalma, ve yüksek sayıdaki lansman nedeniyle normalden yüksek gerçekleşen başlangıç maliyetlerinden etkilendi.

Satış finansmanı biriminin, Grup’un faaliyet kârına katkısı, 2015’in ilk yarısındaki 416 milyon Avro’ya karşılık, 420 milyon Avro tutarında oldu. Bu istikrarlı kâr, geri ödenmemiş kredilerdeki ani artışlardan kaynaklandı ancak olumsuz kur gelişimi ve Amerika faaliyetindeki düşüş nedeniyle olumsuz etkilendi. Bununla birlikte, risk maliyeti, ortalama canlı varlıkların yüzde 0,30’u (2015’in ilk yarısında yüzde 0,31) gibi çok iyi bir seviyede sabitlendi.

Diğer faaliyet gelir ve gider kalemleri, Fransa’daki rekabetçilik planına ilişkin giderlerdeki düşüş nedeniyle, göze çarpar bir şekilde gelişme kaydetti. 2015’in ilk yarısında eksi 116 milyon Avro olan bu kalemler, eksi 65 milyon Avro oldu.

Grup işletme kârı 2015’in ilk yarısındaki 980 milyon Avro’ya karşı, (%50,6’lık artışla) 1 milyar 476 milyon Avro’ya ulaştı. Bu iyileşme, faaliyet kârındaki artış ve diğer masraflardaki azalmadan kaynaklandı.

Başlıca Nissan olmak üzere, bağlı şirketlerin katkısı, 2015’in ilk yarısındaki 895 milyon Avro’luk[1] katkıya karşı, 678 milyon Avro oldu. Nissan’ın katkısı, 1. çeyrekte kaydedilen bir seferlik ödemeden etkilenmiştir. AVTOVAZ’ın katkısı, faaliyet sonuçlarındaki kötü gidişe rağmen, 2015’in ilk yarısında eksi 87 milyon Avro’ya2 karşı eksi 75 milyon Avro oldu.

AVTOVAZ’a ilişkin olarak, grup, yıl içerisinde, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle AVTOVAZ’ın konsolidasyonuyla sonuçlanması beklenen yeniden sermayelendirme çalışmasına katılma isteğini doğruladı.

([1]) 31 Aralık 2015 tarihinden bu yana, AVTOVAZ hesapları, herhangi üç aylık gecikme olmaksızın Grup mali bilançolarına dahil edilmektedir, dolayısıyla, AVTOVAZ’a ilişkin 2015’in ilk yarısı için daha önce yayınlanan değerler, 2015’in ilk yarısınn 1 Ocak ile 30 Haziran tarihleri arasındaki takvim dönemini kapsaması için yeniden beyan edilmiştir.

Net kar, 1 milyar 567 milyon Avro (+ %7,9) oldu ve Grup hisseleri toplamda 1 milyar 501 milyon Avro değere ulaştı (hisse başına 5,51 Avro, bu 2015’in ilk yarısında hisse başına 5.06 Avro1 olmuştur).

Otomobilde nakit fazlası, işletme sermayesi gereksinimi içerisindeki 129 milyon Avro’luk negatif değişim göz önüne alındığında 381 milyon Avro pozitif olmuştur.

30 Haziran 2016 tarihinde, toplam envanterler (bağımsız ağ da dahil olmak üzere) 2015 Haziran ayı sonundaki 66 güne kıyasla, satışların 66 gününü temsil etti.

2016 ÖNGÖRÜLERİ

2016 yılında küresel pazarın, 2015 yılına göre yüzde 1,7 civarında, rekor seviyede bir büyüme göstermesi bekleniyor. Avrupa pazarının yanı sıra Fransa pazarının, en az yüzde 5 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Avrupa dışında ise, Brezilya ve Rusya piyasalarının düşüş kaydetmesi bekleniyor; bu düşüş;  Brezilya için -%15 ile -%20 ve Rusya için -12 seviyesinde öngörülmektedir. Bunun aksine, Çin (+%4 ile +%5) ve Hindistan’ın (+%7 ile +%9) ise ivmelerini korumaları bekleniyor.

Bu bağlam da, Renault Grubu (sürekli konsolidasyon kapsamında) 2016 amaçlarını doğrulamaktadır:

  • Grup cirosunu artırmak (sabit döviz kurlarında),
  • Grubun faaliyet karını artırmak,

Otomobil biriminde nakit fazlası oluşturmak.