Yüzde 5’lik Grup faaliyet kârına hedeflenenden önce ulaşıldı

• Grup cirosu, yüzde 10,4 artarak 45 milyar 327 milyon Avro’ya çıktı
• Otomobil satışları, 2015 yılında yüzde 3,3 artarak 2,8 milyon adede ulaştı
• Grup faaliyet kârı, yüzde 44,2’lik artışla 2 milyar 320 milyon Avro oldu; bu da 2014 yılındaki cironun yüzde 3,9’una karşı yüzde 5,1 ciroyu temsil ediyor.
• Otomobil faaliyet kârı, yüzde 74,4 artarak 1 milyar 496 milyon Avro oldu (2014 yılındaki yüzde 2,2 otomobil kârına karşı yüzde 3,5)
• Grubun işletme kârı, 2 milyar 121 milyon Avro oldu (+ % 91,9)
• AvtoVAZ’ın olumsuz etkisine rağmen, bağlı şirketlerin sonuçları 1 milyar 371 milyon Avro’ya denk geldi (2014 yılındaki 1 milyar 362 milyon Avro’ya karşı)
• Net kâr, 2014 yılındaki 1 milyar 998 milyon Avro’ya karşılık, 2015 yılında 2 milyar 960 milyon Avro (+ %48,1) olmuştur
• Otomobilde İşletme Nakit Fazlası 1 milyar 33 milyon Avro oldu.

2015 Finansal Sonuçları

Renault Başkanı Carlos Ghosn: “2015 sonuçları, “Drive the Change” planımızın hedeflerine ulaşma yolunda kararlı bir adımı temsil ediyor. Bütün çalışanlarımızın hedeflerimize ulaşmak için gösterdikleri çabalar ve araçlarımızın başarısı, Grup faaliyet kârı hedefimize beklenenden daha erken ulaşmamıza olanak sağladı. Şimdi yapmamız gereken, yüzde 5’ten fazla bir kârı sürdürürken ciro hedefimize ulaşmak”
2015 yılında, Grup cirosu, 2014 yılındakine göre yüzde 10,4 artarak 45 milyar 327 milyon Avro’ya ulaştı. Sabit döviz kurları ile ciro yüzde 10,6 oranında artış gösterdi.
Otomobil biriminin ciroya katkısı, Grubun markalarının hacimlerinin artışı ve partnerlere gerçekleştirilen satışlardaki artış sayesinde yüzde 10,9 arttı ve 43 milyar 108 milyon Avro’ya geldi. Fiyat etkisi, özellikle bazı yeni ortaya çıkan pazarlardaki fiyat artışının döviz değer kaybını dengelemesi nedeniyle, pozitif oldu.
Grup faaliyet kârı, 2014 yılındaki 1 milyar 609 milyon Avro’ya karşı, 2015 yılında 2 milyar 320 milyon Avro (+ % 44,2) oldu ve bu gelirlerin yüzde 5,1’ini temsil etti (2014’de yüzde 3,9).

Otomobil faaliyet kârı, 638 milyon Avro’dan 1 milyar 496 milyon Avro’ya çıktı (+ %74,4) ve gelirlerin yüzde 3,5’unu temsil etti (2014’deki yüzde 2,2’ye karşı).

Bu performans ağırlıklı olarak hacim büyümesinden (480 milyon Avro) ve maliyetlerin azalmasından (527 milyon Avro) kaynaklandı.

Diğer yandan, ekipman seviyesi/fiyat/zenginleştirme etkisi (mix/price/enrichment) 379 milyon Avro ile negatif oldu. Bunun asıl nedeni bazı ürünlerin kullanım ömrünün sona ermesiyle ile ilgili harcamalar ve Euro 6 harcamalarıdır.

Son olarak, döviz ve ham madde etkileri az da olsa olumlu olmuş ve sırasıyla 22 milyon Avro ve 61 milyon Avro oldu.

Satış finansmanı biriminin, Grup’un faaliyet kârına katkısı, 2014 yılındaki 751 milyon Avro’ya karşılık, 824 milyon Avro tutarında olmuştur. Bu artış, özellikle hizmet birimlerinin de artan katkısıyla gerçekleşti. Risk maliyetindeki iyileşme, işlemekte olan geri ödenmemiş borçların ortalamasının, 2014 yılındaki yüzde 0.43’e karşılık, yüzde 0.33 oranında gerçekleşerek iyileşme yaşandı.

Başlıca Fransa’da hala uygulama aşamasında olan rekabet anlaşmasına ilişkin yeniden yapılanma masrafları ve diğer bazı ülkelerdeki yeniden yapılanma masrafları nedeniyle, diğer faaliyet gelir ve gider kalemleri eksi 199 milyon Avro olmuştur (2014 yılında eksi 504 milyon Avro).

Grup işletme kârı, 2014 yılında 1 milyar 105 milyon Avro iken, 2015 yılında 2 milyar 121 milyon Avro oldu. Bu iyileşme, faaliyet karındaki artış ve diğer masraflardaki kayda değer azalmadan kaynaklandı.

Bağlı şirketlerin katkısı, 2014 yılında 1 milyar 362 milyon Avro iken, 2015 yılında 1 milyar 371 milyon Avro oldu.

Nissan’ın katkısı, 2014 yılında 1 milyar 559 milyon Avro iken, 2015 yılında bu 1 milyar 976 milyon Avro oldu.

Rusya’daki alışılmadık derecede zayıf olan ekonomik durum (otomotiv pazarında yüzde 35 daralma, yıllık ortalama Ruble döviz kurunda yüzde 33 azalma ve artan faiz oranları), ilk beklentimizden daha olumsuz gerçekleşti ve bu da AvtoVAZ’ın katkısı ile ilgili olarak Renault’nun aşağıdaki açıklanan 620 milyon Avro’luk zarar kaydetmesine neden oldu:

– AvtoVAZ tarafından kaydedilen net 395 milyon Avro kayıpta (bunun 136 milyon Avro’su eksi faaliyet karı), Renault’nun payı,
– Sermaye yatırımlarının değerleri üzerindeki değer düşüklüğüne bağlı olarak, bunun AvtoVAZ hisselerinin borsa değerine göre ayarlanması için yapılan 225 milyon Avro kayıp. 31 Aralık 2015 tarihinde, Renault’nun AvtoVAZ hisselerinin değeri 91 milyon Avro olarak belirlendi.

Renault Grubu, AvtoVAZ’ın ana holding şirketi olan ARA BV’nin diğer paydaşları ile şirketin sermayesinin yeniden yapılandırılması için görüşmelere başladı. Bu, Renault hesaplarını konsolide etmeye olanak sağlayabilir. Sonuçta, AvtoVAZ’ın kredi ve alacakları sermaye olarak kullanılacak ve 31 Aralık 2015 tarihinde net sermaye yatırımlarının bir parçasını teşkil edecek.

Net kar, 2 milyar 960 milyon Avro (+ %48,1) oldu ve Grup hisseleri toplamda 2 milyar 823 milyon Avro değere ulaştı (hisse başına 10,35 Avro, bunun 2014’de hisse başına 6.92 Avro olduğu düşünüldüğünde, artış yüzde 49,6’dır).

Otomobilde nakit fazlası 1 milyar 33 milyon Avro ile olumlu olmuştur. Bunun en büyün nedeni karlılıktaki artışın yanı sıra işletme sermayesi ihtiyacındaki 663 milyon Avro pozitif değişmedir.

Önceki yıl 1.90 Avro’ya karşın, hisse başına 2,40 Avro temettü önümüzdeki Olağan Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.